Những câu hỏi thường gặp về hệ thống lựa chọn nhập cư Express Entry (Phần 1)

Ngày đăng: 20/01/2018 00:16 AM

canada-express-entry

1. Express Entry là gì?

Express Entry là một hệ thống ứng dụng điện tử quản lý các hồ sơ nhập cư vào Canada.

Đây không phải là một chương trình nhập cư. Thay vào đó, nó tạo điều kiện cho việc lựa chọn và xử lý các chương trình định cư kinh tế của Canada, gồm:

  • Chương trình lao động lành nghề liên bang – Federal Skilled Worker Class (FSW),
  • Chương trình lao động có tay nghề chuyên môn liên bang – Federal Skilled Trades Class  (FST), 
  • Chương trình lao động có kinh nghiệm làm việc tại Canada – Canadian Experience Class (CEC), và
  • Một phần của các Chương trình đề cử tỉnh bang – Provincial Nominee Programs (PNP). 

Các đương đơn thực hiện một “thư ngỏ” (Expression of Interest – EOI) khi xin nhập cư vào Canada, và nếu họ đủ điều kiện cho ít nhất một trong các chương trình nói trên, họ sẽ chấp nhận vào một khối của các ứng cử viên Express Entry. Chính phủ liên bang và các chính quyền tỉnh, cũng như các nhà tuyển dụng Canada, có thể lựa chọn ứng viên từ nhóm này, sau đó sẽ cấp giấy mời nhập cư (ITA) cho các ứng cử viên để họ hoàn thiện các thủ tục nhập cảnh vào Canada theo một trong các chương trình. Mục tiêu của Express Entry nhằm nhanh chóng theo dõi việc xử lý những người nhập cư có tay nghề được cho là tiềm năng ở Canada.

2. Tại sao nó được gọi là Express Entry?

Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) nhằm mục đích xử lý hồ sơ nhanh chóng, chỉ trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn, do đó hệ thống này có tên là Express Entry.

Lưu ý rằng điều này không có nghĩa là 6 tháng kể từ ngày ứng cử viên làm EOI có ý muốn di dân đến Canada mà là sau 6 tháng kể từ ngày họ nộp đơn xin cấp thị thực vĩnh viễn sau khi có lời mời nộp đơn.

3. Express Entry đi vào hoạt động từ khi nào?

Express Entry bắt đầu đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 1 năm 2015.

4. Những chương trình nhập cư nào thuộc hệ thống Express Entry?

Hệ thống Express Entry áp dụng cho các chương trình nhập cư kinh tế Canada sau đây:

  • Chương trình lao động lành nghề liên bang – Federal Skilled Worker Class (FSW),
  • Chương trình lao động có tay nghề chuyên môn liên bang – Federal Skilled Trades Class  (FST), 
  • Chương trình lao động có kinh nghiệm làm việc tại Canada – Canadian Experience Class (CEC), và
  • Một phần của các Chương trình đề cử tỉnh bang – Provincial Nominee Programs (PNP). 

Các tỉnh và vùng lãnh thổ Canada có thể tuyển dụng ứng viên từ hệ thống Express Entry theo chương trình để cử tỉnh bang để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động địa phương.

5. Express Entry có thể thay đổi các yêu cầu của chương trình nhập cư Canada?

Không. Express Entry không thay đổi yêu cầu của chương trình nhập cư Canada. Express Entry không phải là một chương trình nhập cư. Thay vào đó, nó là một hệ thống quản lý và lựa chọn cho các chương trình nhập cư hiện có. 

6. Hồ sơ Express Entry là gì?

Các ứng viên tiềm năng khi viết thư ngỏ biểu hiện sự quan tâm (EOI) khi đến Canada bằng cách tạo hồ sơ Express Entry và cung cấp thông tin về kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ, trình độ văn hóa và thông tin cá nhân khác của họ. Hồ sơ này được tự khai báo; có nghĩa là tài liệu do ứng viên tiềm năng cung cấp dựa trên đánh giá thông tin cá nhân của họ.

7. Điều gì xảy ra nếu thông tin cá nhân do một ứng cử viên tiềm năng cung cấp trong hồ sơ là sai?

Nếu thông tin được cung cấp bởi ứng viên tiềm năng cung cấp là sai, điều này được gọi là sự trình bày sai và, tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng mà ứng viên sẽ bị yêu cầu bồi thường và thực hiện các hình phạt. Một ứng cử viên tiềm năng nếu đã được tìm thấy mà cung cấp thông tin sai lệch vào nhóm hồ sơ của Express Entry có thể bị cấm nộp hồ sơ vào Exress Entry trong năm năm. Vì vậy, cung cấp chính xác thông tin luôn luôn quan trọng. Các ứng viên không chắc chắn về cách đánh giá khả năng của mình có thể muốn tìm lời khuyên từ một luật sư nhập cư trước khi vào nộp hồ sơ vào Express Entry.

8. Một khối của Express Entry là gì?

Ứng cử viên tiềm năng tạo ra một hồ sơ Express Entry và có đủ điều kiện cho một trong những chương trình nhập cư kinh tế của Canada sẽ được nhận vào một khối của Express Entry. Các chương trình nhập cư được áp dụng trong Express Entry; Chính phủ liên bang và chính quyền tỉnh, cũng như các nhà tuyển dụng Canada, có thể lựa chọn ứng viên từ khối này. Ứng cử viên được lựa chọn sau đó nhận được một ‘Thư mời nộp đơn’ (ITA) nhập cư vào Canada theo một trong những chương trình này.

9. Có giới hạn gì về số lượng ứng cử viên được nhận vào Express Entry?

Không.

10. Hệ thống xếp hạng toàn diện là gì?

Hệ thống xếp hạng toàn diện (Comprehensive Ranking System – CRS)  là cơ chế nội bộ của chính phủ Canada để xếp hạng các ứng cử viên căn cứ vào nguồn nhân lực của họ, được xác định bởi các yếu tố như tuổi tác, trình độ học vấn và khả năng ngôn ngữ. Điều này giúp cho phép Bộ nhập cư, tị nạn và quốc tịch Canada IRCC đưa ra quyết định ứng viên nào có thể được cấp giấy mời nộp đơn. Có tới 600 điểm sẵn có trong hệ thống về nhân lực cốt lõi của ứng viên và các yếu tố chuyển giao kỹ năng. Có thêm 600 điểm bổ sung cho các yếu tố bổ sung (bao gồm cả đề cử của tỉnh, đề nghị sắp xếp việc làm, và/hoặc kinh nghiệm học tập trước đây của Canada).

CHÚ Ý: Vào ngày 6 tháng 6 năm 2017, chính phủ Canada đã giới thiệu những thay đổi đối với Hệ thống xếp hạng toàn diện, giới thiệu thêm điểm cho ứng cử viên, và vợ/chồng hợp tác của họ/đối tác luật pháp nếu có thể, những người có anh chị em ruột ở Canada và/hoặc những người có Khả năng tiếng Pháp.

** Nguồn canadavisa

Tiếng Việt: Calgary Viet News

Translate »