IRCC thông báo về Chương trình Bảo lãnh Ông bà và Cha mẹ bắt đầu năm 2018

Ngày đăng: 22/12/2017 18:48 PM

Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) thông báo về việc mở lại Chương trình Bảo lãnh Ông bà và Cha mẹ sang Canada định cư bắt đầu vào ngày 2 tháng 1 năm 2018.

nhap-cu-canada

IRCC cho biết Mẫu phiếu bảo lãnh trực tuyến (Interest to Sponsor) sẽ bắt đầu có hiệu lực vào lúc 12 giờ tối ngày 2 tháng 1 năm 2018. Những thường trú nhân Canada muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ vào năm 2018 trước hết phải điền vào biểu mẫu này, thời hạn cho đến ngày 1 tháng 2 năm 2018 vào lúc 12 giờ tối.

Bước đầu tiên khi muốn tham gia vào Chương trình Bảo lãnh Ông bà và Cha mẹ(PGP), các công dân Canada và thường trú dân Canada phải thông báo đến IRCC về ý định của mình thông qua cách nộp mẫu phiếu xin bảo lãnh để cha mẹ và ông bà của họ di dân đến Canada làm thường trú nhân tại Canada.

IRCC chọn ngẫu nhiên những công dân nộp đon xin bảo lãnh tiềm năng từ các hồ sơ yêu cầu bảo lãnh mà IRCC nhận được và mời những người được chọn để đăng ký bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ. Tất cả các công dân gửi một mẫu đơn trực tuyến để xin bảo lãnh sẽ được thông báo cho dù họ đã được mời hay không.

Những người được mời nộp đơn sẽ có 90 ngày để nộp đơn hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các tài liệu hỗ trợ.

Yêu cầu đủ điều kiện

Chỉ có những người đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện phải nộp đơn để đảm bảo hiệu quả của hệ thống ứng dụng trực tuyến.

Để đủ điều kiện bảo lãnh ông bà và cha mẹ của mình để trở thành thường trú nhân theo diện Gia đình, đương đơn phải là:

  • Ít nhất 18 tuổi.
  • Công dân Canada hoặc thường trú nhân ở Canada.

Nếu bạn bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà đến Canada làm thường trú nhân, bạn phải:

  • Đáp ứng yêu cầu thu nhập nhất định
  • Hỗ trợ người đó và người thân của họ về mặt tài chính
  • Đáp ứng mức thu nhập cần thiết tối thiểu cho chương trình này bằng cách nộp thông báo đánh giá do cơ quan thu thuế Canada (CRA) tài trợ để hỗ trợ bảo lãnh của họ.
  • Các công dân muốn bảo lãnh cũng phải chứng minh họ đã đạt được mức thu nhập cần thiết tối thiểu trong ba năm liên tiếp. Nếu kết hôn hoặc trong mối quan hệ giữa luật pháp thông thường, mức thu nhập tối thiểu có thể tính bao gồm của cả hai người; và
  • Người bảo trợ và người thân được bảo trợ phải ký một thỏa thuận bảo lãnh cam kết hỗ trợ tài chính cho người được bảo trợ trong vòng 20 năm.

Những người xin bảo lãnh tiềm năng sống ở Quebec cũng phải đáp ứng các yêu cầu bảo lãnh riêng về nhập cư của Quebec sau khi IRCC chấp thuận họ có thể bảo lãnh .

Super Visa

PGP không phải là lựa chọn duy nhất để đưa cha mẹ và ông bà đến Canada. Các  super Visa  là một visa nhập cảnh cho phép các bậc cha mẹ và ông bà để vào Canada như du khách lâu dài. Chủ thẻ Super Visa có thể ở lại Canada trong thời gian tối đa là hai năm khi nhập cảnh lần đầu, và visa có giá trị đến 10 năm.

Theo cicnews

Translate »