Gửi Bài / Góp ý

Mọi chia sẻ và góp ý xin quý vị hãy gửi thông tin về:

calgaryvietnews@gmail.com

Calgary Viet News xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và sẽ tiếp thu ý kiến của quý vị một cách trân trọng nhất.

Translate »