Alberta thông báo việc số lượng ứng cử viên nhập cư cao hơn cho năm 2018

Ngày đăng: 09/01/2018 20:02 PM

Hai dòng di dân mới dự kiến ​​của Alberta, bao gồm một dòng liên kết với Express Entry sẽ được tỉnh mở rộng trong năm 2018.

nhap-cu-alberta

Alberta đã thông báo rằng Chương trình Đề cử Tỉnh bang – Provincial Nominee Program (PNP) cho năm 2018 là 5.600 đề cử.

Mức gia tăng tối đa đối với Chương trình Đề cử Định cư Alberta – Alberta Immigrant Nominee Program (AINP) năm 2018 là 100 đề cử, trong đó năm 2017 là 5.500 đề cử.

Alberta dự kiến ​​sẽ nhận được một khoản phân bổ cao hơn vào năm 2018 do kế hoạch nhập cư kéo dài nhiều năm của chính phủ liên bang, được công bố vào ngày 1 tháng 11 năm 2017. Kế hoạch của liên bang bao gồm mục tiêu của Chương trình Đề cử Tỉnh bang là 55,000 cho năm 2018, so với mục tiêu của năm 2017 là 51.000.

Các luồng mới đến vào năm 2018

AINP hiện được chia thành ba luồng nhập cư, Dòng tuyển dụng chiến lược (Strategic Recruitment Stream) , Dòng người sử dụng lao động (Employer-Driven Stream) và Dòng nông dân tự làm chủ (Self-Employed Farmer Stream).

Vào năm 2018, Strategic Recruitment Stream, Employer-Driven Stream và các tiểu mục của họ sẽ được tập trung lại thành một luồng, Dòng cơ hội của Alberta (Alberta Opportunity Stream).

Alberta cũng dự kiến ​​sẽ giới thiệu một luồng thứ hai liên kết với Express Entry vào năm 2018, nhưng các tiêu chí cho luồng này vẫn chưa được công khai.

Alberta Express Entry Stream sẽ cho phép AINP đề cử một số giới hạn các ứng cử viên trong Express Entry, trong đó bao gồm các ứng cử viên từ ba chương trình di dân kinh tế chính phủ liên bang – Federal Skilled Worker Class (FSWC), Federal Skilled Trades Class (FSTC), và Canadian Experience Class (CEC) .

Theo AINP, 10 mã số phân loại nghề nghiệp quốc gia sau đây chiếm hơn một nửa số đơn xin cấp giấy chứng nhận đề cử ở cấp tỉnh.

  • 6311 – Giám sát Dịch vụ Lương thực thực phẩm
  • 6211 – Giám sát Bán hàng Bán lẻ
  • 7511 – Trình điều khiển Xe tải Giao thông
  • 6315 – Giám sát chất tẩy rửa
  • 7284 – thợ thêu, thợ ván thạch cao, thợ xây dựng và thợ sơn
  • 1241 – Trợ lý hành chính
  • 0631 – Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống
  • 0621 – Quản lý Bán lẻ và Bán buôn
  • 6421 – Người bán hàng bán lẻ
  • 1221 – Các viên chức hành chính

**Nguồn cicnews, 09/01/2018

Tiếng Việt: Calgary Viet News

Translate »